Agrogel - zadrževalnik vode

je okolju prijazen superabsorbcijski polimer, ki na svojo težo veže več 100-kratno količino vode in je zelo primeren za uporabo v kmetijstvu.

Ima visoko trajnost v prsti in visoko sposobnost absorbiranja in postopnega sproščanja vode, kar omogoča boljšo rast rastlin in njihovo preživetje v sušnih pogojih.


Ostala ponudba