BioGuano fruit & grass 3 kg, briketi

BioGuano Fruit & Grass

Za gnojenje in dognojevanje vseh vrst sadnega drevja, jagodičevja, vinske trte, oljk, jagod in travnatih površin.
Gnojilo enakomerno potrosimo okoli rastlin ali po pripravljenih tleh.
Za lepo trato je priporočljivo, da pognojimo vsaj od 3- do 4-krat na leto. Začnemo marca, nadaljujemo maja, septembra in oktobra.

Prednosti uporabe gnojila Fruit & Grass:

Ima dovoljenje za uporabo v ekološki pridelavi v EU.
Gnojilo je primerno za ekološko pridelavo v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje (Potrdilo o ustreznosti proizvodov za uporabo v ekološki pridelavi UM, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Inštituta za ekološko kmetijstvo št. 007/2014).
100-odstotno organsko čisto in uravnoteženo, brez vonja ter bogato s hranili in z mikrobiološko floro.
Hranila se iz gnojila sproščajo počasi in enakomerno.
Učinkuje hitro in dolgotrajno.
Izboljša donos, kakovost in okus pridelka ter odpornost rastlin.
Ne vsebuje klavničnih odpadkov ali nevarnih snovi.
Predoziranje ni škodljivo.
Varna uporaba površine brez omejitve (karence).

Shranjevanje:

V suhih in senčnih prostorih pri temperaturi med 0oC in 35oC.
Izdelek ni živilo, zato ga shrenjujejmo ločeno.
Rok uporabe je neomejen, upoštevajoč navodila.

Odmerki za različne rastline:

sadno drevje: 300 – 500 g/drevo
vinska trta: 150 – 200 g/trs
oljke: 300 – 500 g/drevo
jagodičevje: 150 – 200 g/sadika
jagode: 40 – 60 g/m2
travnate površine: 1 kg/30 – 50 m2 (odvisno od kakovosti prsti in trate)

Oblika gnojila: briketi
Pakiranje: 3 kg (za več kot 100 m2)


Ostala ponudba