Vulkanska glina - pripomore k zadrževanje vlage in hranil v substratu

Vulkanska glina se uporablja kot surovina za mešanje substratov.

•Pripomore k zadrževanje vlage in hranil v substratu.

•Zadrži 110g vode/100g gline.

•pH 6,5-7,

•Kationska izmenjava: 30 meq/100g.

•Specifična teža: 660-760 kg/m3 (3-6mm)

Vulkanska glina je produkt eksplozivnih vulkanski izbruhov, ki nastajajo zaradi nasilnega širjenja plinov, raztopljene lave.


Ostala ponudba