Žafranika

Žafranika (rumenilo za obarvanje), Carthamus tinctorius: Žafranika je zelo razraščena enoletnica, ki zraste od do 150 cm visoko. Ima zaostrene suličaste liste z iglicami na robovih, cvetki so rumene ali oranžne košarice. Vsaka vejica naredi 4-5 cvetov. Cvetove in semena lahko v prehrani uporabimo sveže ali posušene. Ima močno korenino, zato uspeva v suhi klimi, je pa občutljiva na mraz in slano. Za dobro rast potebuje humusno, prepustno zemljo. Vsebuje močno barvilo kartamin. Dandanes se žafranika največ uporablja za prehrano. Olje stiskajo iz drobnih jajčastih semen. Suhe žafranikine laske pa dobimo v trgovinah z začimbami. V kuhinji žafranika zamenjuje mnogo dražji žafran. Suhe cvetne nitke dodajamo juham, omakam, rižu in vsem jedem, ki jih želimo obarvati z lepo rumeno barvo. Semena lahko uživamo kot dodatek k muslijem. Žafranika je ena od najstarejših kulturnih rastlin, z njo so nekoč barvali tudi tekstil. Cve­to­ve ali nji­ho­va na­rav­na bar­vi­la upo­rab­lja­jo tudi za bar­va­nje raz­lič­nih li­ker­jev in dru­gih pi­jač. Rde­če bar­vi­lo iz cve­tov ža­fra­ni­ke so v pre­te­klo­sti do­da­ja­li v pu­der in ga upo­rab­lja­li kot li­či­lo, ki so ga ime­no­va­li ruž.


Ostala ponudba