Zeolit - veže strupe, ostanke pesticidov in težkih kovin v zemlji

VETISA ZEOLIT je eden zelo redkih naravnih materialov, ki imajo negativni naboj in ima lastnost, da veže strupe, ostanke pesticidov in težkih kovin, ki imajo pozitivni naboj. Pri M-FLORA akiviranem zeolitu so zaradi termične aktivacije rezultati vidni takoj.

POVEČUJE PRIDELKE, POVEČUJE ODPORNOST RASTLIN IN NJIHOV KORENINSKI SESTAV, 100 % NARAVNI PROIZVOD Z DOVOLJENJEM ZA UPORABO V EKOLOŠKEM KMETIJSTVU

Uporaba v vrtnarstvo, poljedeljstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, vrtičkarstvu

-uporablja se na bolj težkih ilovnatih tleh

-z uporabo obogatimo tla z vsemi dragocenimi minerali in prvinami, da dobimo zdrave rastline

-zadržuje vodo

-odstranjuje nitrate, težke kovine in strupene snovi

-zmanjšuje smrad, ki se sprošča pri kompostiranju

-deluje proti razvoju mahu in proti rdečim polžem

-preprečuje izpiranje hranljivih snovi v podtalnico

-zaščiti okolje in ohranja vode čiste

-zmanjšuje uporabo gnojil in zmanjšuje kislost tal

Priporočila za doziranje: pri redni uporabi 300 g- 500 g na m2 letno. Pri kislih tleh od 500 g do 1000 g na m2


Ostala ponudba